Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทางเรามีนโยบายในการให้บริการและดูแลลูกค้าด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มั่นใจในการใช้บริการ ซึ่งการดำเนินทั้งหมดของเราจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงที่สุด สำหรับสมาชิกใหม่ ก่อนเล่นคาสิโนออนไลน์ทางทีมงานจะมีการอธิบายส่งข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการเล่นให้ท่านได้ทราบเพื่อให้เข้าใจตรงกันทางไลน์ หรือ email แต่หากท่ายังสงสันสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าทีทีมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกัน

ติดต่อเรา